معاون اول رئیس جمهور گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه قادر نیستیم که شوک قیمتی به حاملهای انرژی وارد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از ساری، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مازندران گفت: اقتصاد کشور به دلیل تورم ۴۰ درصد تحمل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را ندارد و همه قیمتها در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر می کنند و یکی دو مورد نیز تغییر بیشتری دارند.

وی گفت: منابعی که حاصل می شود یکی در جهت تامین کسریها هزینه می شود و به بخش درمان کشور نیز کمک می شود.

جهانگیری گفت: بخش درمان کشور یکی از بخش هایی است که وضعیت مردم در این بخش نگران کننده است و در بازدیدهایی که از بیمارستانها داشتم و وضعیت نابسامانی است که از این وضعیت جزو کشورهای رده آخر دنیا هستیم و تمام کشورها سعی کرده اند دغدغه های مردم را در بخش درمان حل کنند.

وی افزود: توجه جدی به بخش درمان یکی از جهت گیری های اساسی است که به آن می پردازیم و همچنین به بخش آسیب پذیر و گروه نیازمند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند توجه ویژه کنیم و از عدد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بیشتر به آنان کمک کنند.

جهانگیری گفت: لازمه این اقدامات آن است که مردم بزرگوار ایران تصمیم بگیرند که بخاطر توجه به مسائل کشور، توجه به بخش هایی که نیاز به توجه جدی دارند مانند آب، درمان و … از دریافت یارانه انصراف دهند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: قانونگذار گفته که باید به نیازمندان متقاضی یارانه پرداخت کنیم و از ۲۰ فرودرین ثبت نام شروع می کنیم و از مردم تقاضا داریم که در اجرای تبصره قانون، کسانیکه به تشخیص خودشان نیازمند و متقاضی دریافت یارانه هستند ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: لذا از مردم خواستیم که در مرحله اول آنهایی که تشخیص می دهند ۴۰ ، ۵۰ هزار تومان تاثیر زیادی در زندگیشان ندارد و یا رد سقف درآمدیشان سهمی کمتر از پنج تا ۱۰ درصد دارد، خودشان تصمیم به انصراف گیرند.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: با این حال قانونگذار گفته دولت می تواند نیازمندان را مشخص کند و سقف نیازمندی را مشخص کند و بر این اساس اگر کسی که نیازمند نیست را از دریافت یارانه حذف کند.

وی عنوان کرد: امیدواریم حدی از مردم در مرحله اول برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند تا نیاز به اقدام دولت برای حذف یارانه نباشد.

معاون اول رئیس جمهور به آسیبهای اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: عدم تعادل در منابع و مصارف از جمله مسائل بود و با اینکه قانونگذار تکلیف کرد که ۵۰ درصد از منابع افزایش حامل های انرژی به عنوان یارانه پرداخت شود با آنکه بیش از ۱۰۰ درصد منابع پرداخت شد، باز هم رقم قابل توجهی از منابع عمومی و دولت پرداخت شد.

وی اظهار داشت: تا آخر سال ۹۲ کل منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان بود ولی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع شد و این یعنی آنکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده توزیع و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اضافه از بودجه دولت پرداخت شده است.

وی به آسیب دیگر مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: وضعیت برخی شرکتها از جمله برق و آب به گونه ای است که در هر شرایط ۳۰۰ میلیارد تومان سالانه از شرکتهای آب و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای برق گرفته می شد تا به عنوان یارانه توزیع کنند.

جهانگیری گفت: باید حداقل سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید به کشور وارد شود و همزمان ۱۵ هزار مگاوات در کشور در دست اجرا باشد که در سه سال، هر سال پنج هزار مگاوات نیروگاه به بهره برداری رسد.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: متاسفانه اکنون کل نیروگاههای که در دست اجراست، ۳۸۰۰ مگاوات بوده و این بدان معناست که آینده نگران کننده ای برای کشور خواهیم داشت.