معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه در ۶۰ سال اخیر، شاهد ۳۳ سال خشکسالی بوده‌ایم، در مورد علل خشکسالی در استان اصفهان گفت: وقتی ورودی آب حوضه آبریز دچار خشکسالی می‌شود، اما الگوی مصرف تغییر نمی‌کند، خشکسالی دامن استان را می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سعید اسماعیل خانیان در همایش “حفاظت از محیط زیست، دستاوردها و مسئولیت‌ها” اظهار کرد: متاسفانه اتمسفر، خاک، جنگل، معادن و … به عنوان منابع ملی شناخته نمی‌شود.

وی به اهمیت وجود تنوع زیستی اشاره کرد و گفت: اگر تنوع زیستی از بین بروند، پایه‌های هستی و پایه‌های زندگی از بین خواهند رفت. این مورد مثل ازدواج‌های فامیلی است که ما با اثرات سوء آن آشنا هستیم.

این استاد دانشگاه در مورد به هم خوردن تعادل محیط زیست در استان اصفهان اظهار کرد: در سمیرم تا سال ۱۳۸۴ رشد باغکاری داشتیم. این عدم تعادل و بی توجهی به ظرفیت‌های یک منطقه سبب بروز خشکسالی خواهد شد و همه چیز را از بین خواهد برد.

وی تصریح کرد: چگونه در افق ۱۴۰۴ سه برابر میانگین امروز مواد غذایی تولید کنیم، وقتی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ سطح کشت ما نزدیک به ۷۰ هزار هکتار کاهش پیدا کرده است؟

اسماعیل خانیان در مورد اثرات خشکسالی گفت: علاوه بر پدید آمدن بحران‌های اکولوژیک، رقابت‌ها برای به دست آوردن آب بیشتر شدت خواهد گرفت. همچنین در این شرایط هیچ کس مسئولیت نخواهد پذیرفت و همه یکدیگر را متهم خواهند کرد.