آینده‌بان، رسانه تخصصی آینده‌‍‌پژوهی، همزمان با روز جهانی آینده افتتاح شد.

روز اول مارس برابر با ۱۰ اسفند از سال ۲۰۱۲ به‏ عنوان روز جهانی آینده گرامی داشته می‏شود و در سومین سال گرامی‏داشت چنین روزی وب‏سایت «آینده ‌بان» فعالیت خود را آغاز کرد.

این رسانه با هدف ساختن آینده ای بهتر برای همه، پایش وضعیت موجود از جمله اخبار و رویداد های معطوف به آینده، پژوهش و انتشار اسناد آِینده نگرانه و راهبردی، کمک به توسعه ادبیات نظری و روش شناختی آِینده پژوهی به زبان شفاف و تخصصی علمی برای متخصصان آغاز به کار کرده است.

در بخشی دیگری از معرفی این سایت آمده است که رویکرد «آینده‌ بان» تنها معطوف به پژوهش علمی آینده نیست، بلکه قصد دارد تا با ایجاد پیوندی بین پژوهش‌ های علمی حوزه آینده از یک‌سو و امروز و فردای جامعه ایران از سوی دیگر، نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای عمومی کند. بر این اساس است که آینده بان ایده «آیندۀ بهتر برای همه» را دنبال می‌ کند. ا

ین رسانه تخصصی آنلاین در آدرس www.ayandeban.ir  قابل مشاهده است.