دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا و دانشگاه تکزاس، مدل و داده های اقلیمی را در مورد ذرات معلق و هواشناسی طی ۳۰ سال گذشته جمع آوری کردند و دریافتند آلودگی هوا در آسیا که بخش عمده ای از آن به چین مربوط می شود گردش هوای جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدل ها به طور واضحی نشان می دهد که آلودگی نشات گرفته از آسیا، بخش بالایی اتمسفر را تحت تاثیر قرار داده و ظاهرا توفانها را قوی تر می کند.

این آلودگی هوا بر شکل گیری ابرها، بارش، شدت توفان و دیگر عوامل موثر است و در نهایت اقلیم را تحت تاثیر قرار می دهد.

به احتمال زیاد آلودگی هوای آسیا می تواند عواقب مهمی بر الگوهای هوای جهانی حتی تا آمریکای شمالی دارد.

اقتصاد پر رونق و شکوفای چین طی ۳۰ سال اخیر به ساخت کارخانه های بسیار بزرگ، نیروگاه های صنعتی، نیروگاه های برق و دیگر تاسیساتی منجر شده است که به طور قابل توجهی بر آلودگی هوا می افزایند و وقتی این ذرات آلودگی وارد جو می شود شکل گیری ابر و سیستم های آب و هوایی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد.

افزایش سوخت زغال سنگ و دود خودروها مهمترین منابع آلودگی در چین و دیگر کشورهای آسیایی است.

میزان آلودگی هوا در برخی از شهرهای چین از جمله پکن اغلب یکصد برابر حد استاندارد و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است.

یک مطالعه نشان داده است که افزایش آلودگی هوا میزان بروز سرطان ریه را در برخی مناطق جهان  ۴۰۰ درصد افزایش داده است.

این در حالی است که در طول ماه های زمستان که الگوهای آب و هوایی راکد و افزایش مصرف سوخت های فسیلی با یکدیگر همراه می شوند، در بسیاری از شهرهای آسیایی می توان آلودگی و دودی را ایجاد می شود که هفته ها بر فراز این شهرها باقی می ماند.

دولت چین خواستار تدوین استانداردهای سخت گیرانه تری برای مقابله با آلودگی هوا شده  و قصد دارد منابع مالی کافی را برای مبارزه با این مشکل اختصاص دهد.

در بررسی پژوهشگران آمریکایی آمده است میزان بسیار زیاد ذرات معلق ناشی از آلودگی هوای آسیا می تواند تا شش مایل در جو زمین بالا برود و این امر تاثیر بی تردیدی بر شکل گیری ابر و آب و هوا خواهد داشت.

نتایج این تحقیقات  در نشریه ارتباطات نیچر منتشر شده است.