در شرایطی که شرکتهای بزرگ فناوری مشغول توسعه نسل آینده محصولاتی هستند که به رانندگی، خرید و نگاهداری از کودکان کمک می کند، شرکت بزرگ فناوری اینتل برخی از این دستگاه ها که در مرحله آزمایش هستند را طی مراسمی در سانفرانسیسکو رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محصولات اینتل تجهیزات وسایل نقلیه است که فعالیت مغزی راننده را نشان می دهد، در این اتومبیل فعالیت مغز راننده با حسگرهای سر و فناوری رد حرکات چشم توسط یک دوربین روی داشبورد مونیتور می شود تا مشخص شود که وی هنگام رانندگی در چه سطحی از هوشیاری قرار داشته است.

جاستین راتنر یکی از اعضای ارشد آزمایشگاه اینتل اظهار داشت که دستگاه هایی از این دست می توانند خطرات رانندگی را کمتر کنند.

راتنر گفت: ما امواج مغزی را مونیتور نمی کنیم، ما به بررسی این مسئله می پردازیم که چه میزان از مغز درگیر یک موقعیت فرضی شده است و چه میزان از مغز درگیر رانندگی است و یا هنگامی که فرد هم رانندگی کرده و هم تلاش می کند که پیام متنی ارسال کند، چه میزان از حواس خود را به رانندگی اختصاص داده است.

ارسال پیام متنی با هر سرعتی که درحال رانندگی باشید اقدام خطرناکی است، مگر این که این کاربر درحال راندن اتومبیل بدون راننده و آزمایشی گوگل باشد. گوگل از دیگر شرکتهایی است که مرزهای جدیدترین فناوری از این دست را طی می کند. این شرکت درحال حاضر در جاده های ایالتهای مختلفی از جمله کالیفرنیا اتومبیلهای بدون راننده خود را آزمایش می کند.

هنوز با استفاده عمومی از این فناوری فاصله داریم اما امروز اتومبیلهایی از شرکت هوندا و سایر خودروسازان با استفاده از حسگرها و دوربین ها ترافیک را بررسی کرده و به رانندگان درباره موقعیتهای خطرناک هشدار می دهند.

راتنر به یک فناوری آزمایشی اینتل اشاره کرد که اتومبیلها را از نظر الکترونیکی به نوعی به هم متصل می کند که راننده ای که در پشت قرار گرفته می داند که اتومبیلی که در جلو قرار گرفته درحال انجام چه کاری است. وقتی که راننده جلویی علامت حرکت آهسته یا دورزدن را ارسال می کند شاخصهای هشدار داشبورد به راننده پشتی علامت می دهد.

از دیگر فناوریهایی که شرکت اینتل رونمایی کرده رایانه هایی است که روی هر سطح پهن شده و هر سطحی را به یک رایانه تبدیل می کند. محصول ارائه شده در قالب این فناوری می تواند میز را به یک رایانه تبدیل کند و کنترل کننده اصلی را در یک گلدان گل پنهان کند. حسگرها حرکت دست را خوانده و در نتیجه سیستم به ماوس و یا سایر دستگاه های دستی نیاز ندارد.

در بازار حسگرها و تراشه های رایانه ای که در محصولات قرار گرفته می توان با دستگاه هایی که خریداران حمل می کنند ارتباط برقرار کرده تا فردی که به خرید می رود به راحتی محصولات مورد نظر خود را پیدا کند و به آنها نسبت به محصولاتی که محتویات آنها دارای ترکیب حساسیت برانگیز برای آنهاست، هشدار دهند.

امروزه دوربینها و حسگرها به والدین در نگهداری کودکان کمک می کند اما مونیتورهای پیشرفته آنها سلامتی و حالت کودک را بررسی کرده و به والدین اطلاع می دهد.

علامتها و مدالهای سینه امنیتی برای کارمندان یک شرکت، ظرف چند سال آینده شبیه رایانه می شوند و امنیت با استفاده از نرم افزارهای تشخیص چهره به جای کلمات عبور پیچیده، ارتقا می یابند.

پل اشمیت از آزمایشگاه اینتل اظهار داشت که دستگاه ساده ای چون یک تلفن همراه می تواند سطوح مختلفی از امنیت را فراهم کند.